Tank
Swimer
Swimer Dieseltank Tank

SWIMER TANK serien inkluderar diesel-tankar med dubbla väggar i polyeten, som skyddar miljön och förhindrar förorening av bränslet. Tankarna kommer i storlekarna 2500L, 3500L, 5000L, 7500L och 10 000L, med ett låsbart distributionsskåp för att skydda utrustningen. Perfekt för tankning av motorfordon och maskiner, vilket gör tankarna optimala för lantbruk och transportföretag. Optimalt för att bevara bränsle utomhus på ett säkert avstånd från byggnader. För att underlätta och effektivisera tankningen är varje tank dessutom utrustad med ett distributionssystem med bra standardutrustning som garanterar säkerhet och funktionalitet. Det finns också ett brett utbud av utrustningsalternativ. 

Omfattande standardutrustning som garanterar säkerhet och funktionalitet

Utrustning/Tank

Sugslang förstärkt med nätfilter och backventil

X

XDistributionspump 230V max 72L/min

X

X


Bränslefilter 

X

X


Digital FMT1 tryckmätare

X

X


Avtappningsslang 6m

X

X

X

X

Automstiskt tankningsmunstycke

X

X

X

X

Huvud- och nödströmbrytare

X

X

X

X

Cirkulationspump

X

X

X

X

Glasfilter


X

X

X

Digital PPC600 tryckmätare

X

X

X

Automatsikt på/av hantering


X

X

Distributionspumppump 230V max 80L/min


X

X

Inspektionsskåp med LED-belysning


X

X

Exakt mätning av bränslenivån med hjälp av LIPREMOS system

X

X

Fyllningslinje i inspektionsskåpet (ej för 2500L)


X

X

Slangsnurra

X

Tryckmätare

X