Vältar
Agro-Masz

Vältar

Tänk alltod igenom vilken vält som passar dina förhållanden. Beroende på jordart, mullhalt, stenförekomst, investeringsutrymme mm kan olika vältar passa dig!


Med Agro-Masz breda utbud av vältar och unika modulsystem finns alltid en vält som passar dig. Oftast också hemma för omgående leverans.