Såmaskiner
Agro-Masz

Såmaskiner

Agro-Masz såmaskiner är tillfötlitliga, lättinställda och mycket precisa i utmatning.


I kombination med något av våra jordbearbetningsredskap får du allt ifrån en maskin för vallinsådd och raps till en maskin för sådd av ärtor och åkerbönor under alla olika förhållanden.


Arbetsbredd [m]

Sålådevolym [l]

Utsädesmängd [kg/ha]

2,5-4,0

450-790

1-450

2-6/8

200-400

1-50 (10-600)