ECO-Line
Swimer
Swimer ECO

SWIMER Tank ECO-Line är en serie av kompakta dubbel-väggade tankar i polyeten avsedda för förvaring av diesel. Väggarna är avsedda för att skydda miljön och för att hindra förorening av bränslet. Tankarna finns i storlekarna 1500L, 2500L och 5000L, med ett låsbart distributionsskåp.
De är bland annat lämpliga på lantbruk, för tankning av dieselfordon och maskiner. Tankarna ger möjlighet till att förvara diesel utomhus, på ett säkert avstånd från byggnader.

Ultimat för det nordiska klimatet tack vara den tvåmantliga konstruktionen i polyeten av hög kvalitet

Utrustning/Tank

Förstärkt avtappningsslang 6m

X

X

X

X

X

Distributionspump 230V

X

X

X

X

X

Bränslefilter 

X

X

X

Digital FMT1 tryckmätare

X

X

X

X


Tankningsmunstycke

XHuvud- och nödströmbrytare

X

X

X

X

X

Cirkulationspump

X

X

X

X

X

Slangsnurra


X

X

X

X

Automatiskt tankningsmunstycke

X

X

X

X

Glasfilter


X

X

X

Digital PPC600 tryckmätareX

X

Sensor för låg bränslenivåX

X

Automatiskt tankningsmunstyckte för att stänga av och på pumpen

X

X

Distributionsskåp med LED-belysning

X

LIPREMOS system

X