OPTIMUM

SWIMER OPTIMUM

SWIMER Tank ECO-Line är en serie av kompakta dubbel-väggade tankar i polyeten avsedda för förvaring av diesel. Väggarna är avsedda för att skydda miljön och för att hindra förorening av bränslet. Tankarna finns i storlekarna 1500L, 2500L och 5000L, med ett låsbart distributionsskåp.
De är bland annat lämpliga på lantbruk, för tankning av dieselfordon och maskiner. Tankarna ger möjlighet till att förvara diesel utomhus, på ett säkert avstånd från byggnader.

Swimer Dieseltank ECO Optimum
Swimer Dieseltank ECO Optimum
Swimer Dieseltank ECO Optimum
Swimer Dieseltank ECO

Utmärkt skydd mot läckage och diesellukt!

Distributionssystem
Förstärkt sugslang med nätfilter och bottenventil

Distributionspump 230V, max 56L/min (1500L och 2500L tank)

Distributionspump 230V, max 72L/min (5000L tank)

Bränslefilter 

Digital FMT1 flödesmätare

Avtappningsslang 6m

Automatiskt tankningsmunstycke

Huvud- och nödströmbrytare

Cirkulationspump 

Slangsnurra

Glasfilter 

Strukturella delar


Inspektionslucka 440mm (1500L och 2500L tank)


Inspektionslucka 600mm (5000L tank)


Ventilation


2" påfyllningsmunstycke med VK50 kontakt


Elektroniskt överfyllningsskydd


Nivåindikator


Läckagesensor (5000L tank)