Häcktrimmer

Häcktrimmer

PG150/PG150 F / PG200/PG200 F

SaMASZ


PG150

PG150 F*

PG200

PG200 F*

Arbetsbredd [m]

1,50

1,50

2,00

2,00

Max grendiameter [mm]

100

100

100

100

Oljepumpskapacitet [l/min]

45-60

45-60

45-60

45-60

Hydraliskt tryck [bar]

160

160

160

160

Vikt [kg]

200

200

240

240

Armtyp

SaMASZ Häcktrimmer PG