Vändare
SaMASZ

SaMASZ har vändare för alla kunder. Från små lätta och smidiga ekipage till breda arbetsmaskiner för dig som prioriterar hög avverkning. Gemensamt för dem alla är att SaMASZ alltid prioriterar hållbarhet, lågt effektbehov och enkelt underhåll när de konstruerar sina maskiner 

SaMASZ Vändare

SaMASZ Vändare P