EXCLUSIVE

SWIMER EXCLUSIVE

SWIMER Tank ECO-Line är en serie av kompakta dubbel-väggade tankar i polyeten avsedda för förvaring av diesel. Väggarna är avsedda för att skydda miljön och för att hindra förorening av bränslet. Tankarna finns i storlekarna 1500L, 2500L och 5000L, med ett låsbart distributionsskåp.
De är bland annat lämpliga på lantbruk, för tankning av dieselfordon och maskiner. Tankarna ger möjlighet till att förvara diesel utomhus, på ett säkert avstånd från byggnader.

Swimer Dieseltank ECO Exclusive
Swimer Dieseltank ECO Exclusive
Swimer Dieseltank ECO Exclusive
Swimer Dieseltank ECO

Utmärkt skydd mot läckage och diesellukt!

Distributionssystem
Förstärkt sugslang med nätfilter och bottenventil 6m

Distributionspump 230V, max 80L/min

Avtappningsslang 6m

Huvud- och nödströmbrytare

Cirkulationspump 

Slangsnurra

Glasfilter 

Digital PPC600 flödesmätare

Sensor för låg bränslenivå

Automatsikt tankningsmunstycke för att stänga av och på pumpen

Skåp med LED-belysning

Exakt mätning av bränslenivån med hjälp av LIPREMOS system


Strukturella delar


Inspektionslucka 440mm (1500L och 2500L tank)


Inspektionslucka 600mm (5000L tank)


Ventilation


2" påfyllningsmunstycke med VK50 kontakt


Elektroniskt överfyllningsskydd


Nivåindikator


Läckagesensor (5000L tank)