Farmet
Agro-Masz

Farmet producerar maskiner för jordbearbetning och sådd. Fokus är på bästa funktion, minsta underhåll och extremt god hållbarhet. Det har tagit dem till en position där de är marknadsledare i flera europeiska länder.


Företaget ligger ca 15 mil öster om Prag i Tjeckien och sysselsätter ca 500 anställda

ETT URVAL AV FARMETS PRODUKTER