Krossenheter
SaMASZ

S/SL med CRIMPER

  • Skydd mot lindning runt rotor
  • Strängformare i stål
  • 2 hastigheter (700/100rpm)
  • 7-stegs mothållsplåt

3 olika crimperpinnar

SaMASZ Krossenheter
SaMASZ Krossenheter

Plast - fast montering

Stål - fast montering

SaMASZ Krossenheter

Stål - lös montering

KROSSENHETER

Snabba på din förtorkning med en krossenhet speciellt framtagna för

KDT KDTC KT KDC KDF och KDD GigaCUT

W med GUMMIVALS 

SaMASZ Krossenheter