Vägkantsfräs

Vägkantsfräs

RP110


RP110

Arbetsbredd [m]

1,10

Rördiameter [mm]

168

Oljepumpskapacitet [l/min]

70-100

Hydraliskt tryck [bar]

210

Vikt [kg]

255

Armtyp

SaMASZ
SaMASZ Vägkantsfräs RP